Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

RapidTyping…μάθετε τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης!

untitled


Πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα. Δωρεάν εφαρμογή, που υποστηρίζει και την Ελληνική γλώσσα

Η εφαρμογή διαθέτει τρία επίπεδα δυσκολίας (Αρχάριος, Μέτριος, Δύσκολος). Στο επίπεδο «Αρχάριος» ο χρήστης μαθαίνει να πληκτρολογεί γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Στο επίπεδο «Μέτριος» ο χρήστης μαθαίνει να πληκτρολογεί συλλαβές και λέξεις ενώ στο επίπεδο «Δύσκολος» μαθαίνει να πληκτρολογεί ολόκληρα κείμενα αυξανόμενης κάθε φορά δυσκολίας.

Ένα πολύ βοηθητικό στοιχείο της εφαρμογής είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δύο χέρια στο πληκτρολόγιο που φαίνεται στην οθόνη τα οποία δείχνουν κάθε φορά το δάχτυλο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (το δάχτυλο αυτό χρωματίζεται πράσινο). Ένα ακόμα στοιχείο της εφαρμογής είναι ότι μετά το τέλος του κάθε μαθήματος εμφανίζονται στατιστικά που σας δείχνουν σε τι βαθμό επιτύχατε τους στόχους του μαθήματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου