Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Λίστα Ελέγχου Μαθησιακών ∆υσκολιών

Κατά καιρούς αρκετοί άνθρωποι αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη µάθηση και τη συµπεριφορά. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για επίµονες µορφές δυσκολιών που µπορεί να βιώνουν κατά καιρούς τα
παιδιά και οι ενήλικες και µπορεί να σηµατοδοτούν την ύπαρξη µιας µαθησιακής δυσκολίας. Και ενώ οι διαφοροποιήσεις στην πορεία της
ανάπτυξης των παιδιών είναι αναµενόµενες, η µη οµαλή εξέλιξη ή η επιβράδυνση στην κατάκτηση δεξιοτήτων και συµπεριφορών δεν θα
πρέπει να αγνοούνται ακόµη και σε παιδιά ηλικίας 4 ή 5 ετών. Και επειδή οι Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορεί να συνυπάρχουν και µε άλλες
διαταραχές είναι πολύ σηµαντικό να διατηρείται ολοκληρωµένο αρχείο µε παρατηρήσεις και εντυπώσεις έτσι ώστε να µπορούν να το
µοιράζονται οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όσοι παρέχουν υπηρεσίες όταν λαµβάνουν σηµαντικές αποφάσεις για τις πρόσθετες υπηρεσίες
στήριξης.
Έχετε κατά νου ότι οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας όρος που περιγράφει µια ετερογενή οµάδα διαταραχών που επηρεάζουν την
ακρόαση, την οµιλία, την ανάγνωση, τη γραφή , τον τρόπο συλλογισµού, τα µαθηµατικά και τις κοινωνικές δεξιότητες. Και να θυµάστε
ότι οι Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν εξαλείφονται! Η Μαθησιακή ∆υσκολία δεν είναι κάτι που µπορεί να ξεπεραστεί ή να «θεραπευτεί» µε
φαρµακευτική αγωγή, θεραπεία, ή εξατοµικευµένη διδασκαλία. Έτσι λοιπόν η πρώιµη ανίχνευση, η εύστοχη αξιολόγηση, η αποτελεσµατική
παρέµβαση και οι συχνές επαναξιολογήσεις της προόδου που σηµειώνουν οι µαθητές, είναι αποφασιστικής σηµασίας προκειµένου να
βοηθηθούν τα άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες να πετύχουν στο σχολείο, στη δουλειά και στη ζωή τους.
Η παρακάτω Λίστα Ελέγχου Μαθησιακών ∆υσκολιών έχει σχεδιαστεί ως ένας χρήσιµος οδηγός και όχι ως εργαλείο διάγνωσης Ειδικών
Μαθησιακών ∆υσκολιών. Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά τσεκάρετε τόσο πιο πιθανό είναι το άτοµο να έχει Μαθησιακές ∆υσκολίες ή να
ανήκει στην οµάδα υψηλού κινδύνου. Καθώς συµπληρώνετε αυτή τη φόρµα, είναι καλό να έχετε στο µυαλό σας τη συµπεριφορά του ατόµου
τους τελευταίους έξι µήνες. Όταν ολοκληρώσετε τη συµπλήρωση της φόρµας συζητήστε την µε άλλους ειδικούς.
Τα γκρι κουτάκια δείχνουν σε ποιες ηλικίες αναµένονται αυτές οι συµπεριφορές. Η προσοχή σας πρέπει να στραφεί κυρίως σε αυτά, αλλά
δεν αποκλείεται και το τσεκάρισµα λευκών κελιών της συγκεκριµένης ηλικίας.
Το τσεκάρισµα βασίζεται στην εκτίµηση του/της εκπαιδευτικού ή του γονέα και ως εκτίµηση ενέχει την πιθανότητα του λάθους.


ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://blogs.sch.gr/tananias/files/2014/09/%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%94.pdf

Πηγή : http://blogs.sch.gr/tananias/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου