Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Μια ιστοσελίδα για τα μαθηματικά φτιαγμένη με υλικό από Έλληνες εκπαιδευτικούς και μαθητές( Νηπιαγωγείο και δημοτικό)

Η ιστοσελίδα creativemathpathways.sch.gr
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

. Σχεδιάστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΑ Νίκη Δεληκανάκη και ΠΕ Γεώργιο Περικλειδάκη, τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής Ελευθέριο Τζαγκαράκη και τον εκπαιδευτικό/Επιμορφωτή ΤΠΕ Β΄ Ιωάννη Γαλανάκη.

Μπορείτε να βρείτε πρωτότυπο υλικό Μαθηματικών κατασκευασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του στη σχολική τάξη από μαθητές νηπιαγωγείων και πρώτης τάξης δημοτικού σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Απευθύνεται σε παιδιά 4-8 ετών (Νηπ/γείο, Α΄& Β΄ Δημοτικού: είναι ο πρώτος ηλικιακός κύκλος, σύμφωνα με τα ΝΠΣ Μαθηματικών, που είναι οργανωμένα σε 3 κύκλους), με τις εξής μορφές:

1)Μαθηματικά παραμύθια: περιέχονται 15 μαθηματικά παραμύθια, το ένα στη νοηματική.
2)Ταινίες animation: 26 εξαιρετικές ταινίες κινουμένων σχεδίων μαθ. περιεχομένου.
3)Παζλ διαδραστικά: 25 παζλ από ζωγραφιές παιδιών που παίζονται online.
4)Χιούμορ, κόμικς: διάφορα
5)Βάλε στη σωστή σειρά: διάφορα διαδοχής.
6)Προσωπικότητες Μαθηματικών: όσοι/ες αναφέρονται στα σχολικά βιβλία.
7)Ακόμα, στην μπάρα επάνω, περιλαμβάνεται κατηγορία για εκπαιδευτικούς με προτεινόμενα βιβλία, ιστοσελίδες με κατάλληλα παιχνίδια κλπ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://creativemathpathways.sch.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου