Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

ΕΚΠAIΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ-ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

31 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5
 1.1 Ιστορική αναδρομή 5
 1.2 Ορισμός 7
 1.3 Τύποι συνδρόμου 7
 1.4 Συχνότητα 9
 1.5 Προγεννητικός έλεγχος 10
 1.6 Θνησιμότητα 13
 1.7 Νευρωνική ανάπτυξη 13
 1.8 Κλινική εικόνα 14
 1.9 Προβλήματα υγείας 16
2. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 20
 2.1 Κινητικότητα 20
 2.1.1 Προβλήματα αδρής κινητικότητας 20
 2.1.2 Προβλήματα λεπτής κινητικότητας 21
 2.2 Νοητική Υστέρηση 22
 2.2.1 Ορισμός νοητικής υστέρησης 22
 2.2.2 Ταξινόμηση 23
 2.2.3 Δείκτης νοημοσύνης 25
 2.2.4 Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 27
 2.2.5 Νοητική ανάπτυξη 33
 2.3 Μνήμη 34
 2.3.1 Η ανάπτυξη της μνήμης των ατόμων με σύνδρομο Down 34
 2.3.2 Το σύστημα της εργασιακής μνήμης 36
 2.3.3 Η εργασιακή μνήμη των παιδιών με σύνδρομο Down 38
 2.3.4 Η σημασία της μνημονικής ανάπτυξης 39
3. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 41
 3.1 Επικοινωνία-Γλώσσα-Ομιλία 41
 3.1.1 Προαπαιτούμενες δεξιότητες για τη γλώσσα 42
 3.1.2 Προαπαιτούμενες δεξιότητες για την ομιλία 46
 3.2 Γλωσσική ανάπτυξη 48
 3.2.1 Προγλωσσικό στάδιο 49
 3.2.2 Μετάβαση από το βάβισμα στη λεκτική παραγωγή 50
 3.2.3 Εκπαίδευση λεξιλογίου 53
 3.2.4 Ελλείμματα σχετιζόμενα με τη γλώσσα 55
 3.3 Ο ρόλος του λογοθεραπευτή 56
 3.3.1 Εισαγωγή στην λογοθεραπεία 56
 3.3.2 Πρώιμη λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με σύνδρομο
 Down 57
 3.3.3 Τομείς λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά με νοητική
 Υστέρηση 59
 3.3.4 Διεπιστημονική ομάδα 61
 3.4 Τεχνικές μείωσης της στοματικής υποτονίας και των
 δυσλειτουργιών του προσώπου 63
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 66
 4.1 Εκπαίδευση παιδιού με σύνδρομο Down 66
 4.2 Συμπεριφορά στο σχολείο 68
 4.3 Μαθησιακές ιδιαιτερότητες 69
 4.4 Επίπεδη ανάπτυξη (plateu) 70
 4.5 Ακαδημαϊκές δυνατότητες 72
 4.5.1 Ανάγνωση 72
 4.5.2 Κατανόηση 74
 4.5.3 Γραφή 75
 4.5.4 Μαθηματικά 77
5. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 79
 5.1 Η ιστορία της Sarah Duffen 79
 5.2 Η ανάγνωση ως παράγοντας βελτίωσης της γλώσσας
 και της μνήμης 80
 5.3 Χαρακτηριστικά του προγράμματος ανάγνωσης 81
 5.4 Μέθοδοι ανάγνωσης 83
 5.4.1 Ολική μέθοδος ανάγνωσης 83
 5.4.2 Φωνητική μέθοδος ανάγνωσης 85
6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΦΗΣ 89
 6.1 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη γραφή 89
 6.2 Εισαγωγή του παιδιού στη γραφή 91
 6.3 Ασκήσεις γραφής του ονόματος του παιδιού 92
 6.4 Μνημονικές τεχνικές 93
 6.5 Ορθογραφία 96
7. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 98
 7.1 Εισαγωγή 98
 7.2 Παράγοντες που δυσχεραίνουν την κατάκτηση
 μαθηματικών δεξιοτήτων 99
 7.3 Τα δυνατά σημεία των ατόμων με σύνδρομο Down 103
 7.4 Στάδια εκμάθησης μαθηματικών δεξιοτήτων 105
 7.4.1 Προμαθηματικές έννοιες 105
 7.4.2 Αριθμητικές έννοιες 106
 7.5 Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων για παιδιά από 0-5 χρονών 110
 7.6 Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων για παιδιά από 5-11 χρονών 113
 7.7 Εκπαιδευτικά προγράμματα 115
8. ΕΝΤΑΞΗ 118
 8.1 Ορισμός 118
 8.2 Η εμφάνιση και η πορεία της ένταξης 119
 8.3 Η αποτελεσματικότητα της ένταξης 121
 8.4 Επικοινωνιακές ανάγκες στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης 121
 8.5 Γενική ή Ειδική εκπαίδευση; 125
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SEE AND LEARN
 LANGUAGE AND READING 130
 9.1 Στόχος προγράμματος 130
 9.2 Περιγραφή προγράμματος 130
 9.3 Πρώτο βήμα (see and learn first word pictures) 131
 9.3.1 Πρώτη δραστηριότητα: Παρατήρηση εικόνων 134
 9.3.2 Δεύτερη δραστηριότητα: Ταύτιση εικόνων 136
 9.3.3 Τρίτη δραστηριότητα: Επιλογή εικόνων 139
 9.3.4 Τέταρτη δραστηριότητα: Κατονομασία εικόνων 141
 9.4 Δεύτερο βήμα (see and learn first written words) 143
 9.4.1 Πρώτη δραστηριότητα: Ταύτιση πρώτων γραπτών λέξεων 145
 9.4.2 Δεύτερη δραστηριότητα: Επιλογή πρώτων γραπτών λέξεων 148
 9.4.3 Τρίτη δραστηριότητα: Κατονομασία πρώτων γραπτών λέξεων 151
 9.4.4 Τέταρτη δραστηριότητα: Ταύτιση πρώτων φράσεων με εικόνες 153
 9.5 Τρίτο βήμα (see and learn more word pictures) 155
 9.5.1 Πρώτη δραστηριότητα: Ταύτιση περισσότερων εικόνων 158
 9.5.2 Δεύτερη δραστηριότητα: Επιλογή περισσότερων εικόνων 161
 9.5.3 Τρίτη δραστηριότητα: Κατονομασία περισσότερων εικόνων 164
 9.6 Τέταρτο βήμα (see and learn first sentences) 166
 9.6.1 Πρώτη δραστηριότητα: Ταύτιση λέξεων 169
 9.6.2 Δεύτερη δραστηριότητα. Επιλογή λέξεων 172
 9.6.3 Τρίτη δραστηριότητα. Κατονομασία λέξεων 175
 9.6.4 Τέταρτη δραστηριότητα. Ταύτιση προτάσεων με εικόνες 177
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 180
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 181METABEITE ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΚΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ :http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/747/lgt_2012132.pdf?sequence=1  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου