Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ


1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
 http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/45562347/HISTORY%20E%20-%2001.pdf

2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/45625610/HISTORY%20E%20-%2002.pdf

3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46009041/HISTORY%20E%20-%2003.pdf

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46009042/HISTORY%20E%20-%2004.pdf 
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ


5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46402660/HISTORY%20E%20-%2005.pdf

6. Μια μέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46667882/HISTORY%20E%20-%2006.pdf

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται & στολίζεται με έργα τέχνης
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46717026/HISTORY%20E%20-%2007.pdf


8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/history_e_-_08.pdf

9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667860/HISTORY%20E%20-%2009.pdf

10. Το παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667865/HISTORY%20E%20-%2010.pdf

11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667867/HISTORY%20E%20-%2011.pdf 

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667872/HISTORY%20E%20-%2012.pdf Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ


13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47908550/HISTORY%20E%20-%2013.pdf

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48012031/HISTORY%20E%20-%2014.pdf

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48284136/HISTORY%20E%20-%2015.pdf

16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48631872/HISTORY%20E%20-%2016.pdf 


Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ & ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ


17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/48897287/HISTORY%20E%20-%2017.pdf

18. Πέρσες & Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/49661319/HISTORY%20E%20-%2018.pdf

19. Οι Βυζαντινοί & οι Άραβες
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/49661320/HISTORY%20E%20-%2019.pdf 

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/49661326/HISTORY%20E%20-%2020.pdf

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50127545/HISTORY%20E%20-%2021.pdf

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους & τους Ρώσους
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50127549/HISTORY%20E%20-%2022.pdfΕ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


23. Η νομοθεσία & η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50883382/HISTORY%20E%20-%2023.pdf

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50883389/HISTORY%20E%20-%2024.pdf

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50883392/HISTORY%20E%20-%2025.pdf

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/51374328/HISTORY%20E%20-%2026.pdf

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/51374333/HISTORY%20E%20-%2027.pdfΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ & ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ


28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/52659853/HISTORY%20E%20-%2028.pdf


29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/52659857/HISTORY%20E%20-%2029.pdf


30α. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/52659863/HISTORY%20E%20-%2030a.pdf

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/52659864/HISTORY%20E%20-%2030b.pdf

31. Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/52659866/HISTORY%20E%20-%2031.pdf


32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418740/HISTORY%20E%20-%2032.pdf


33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418758/HISTORY%20E%20-%2033.pdf


34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418759/HISTORY%20E%20-%2034.pdf

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418777/HISTORY%20E%20-%2035.pdf

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418780/HISTORY%20E%20-%2036.pdf

Πηγή : http://eclass31.weebly.com/iotasigmatauomicronrho943alpha---sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου